תמיכה טכנית ב־Moodle

תמיכה במערכת מוודל Moodle support

קבוצות דיון (פורומים)

קורסים להתנסות והדרכה

ספרים (דיגיטליים)

מדריכים דיגיטליים

קבוצות עבודה ואיגודים

מדריכים עצמאיים, ספקי שרות וגופים עסקיים

קישור ל: “רשימת ספקי שירות בתחום ה-Moodle

קישורים למנהלי מערכת מוודל

כתיבת תגובה