אוג 17

הוספת כתיבה מתמטית לעורך TinyMCE – asciimath & asciisvg

First thing first, let see a demo – ASCIIMath and ASCIIsvg plugins for TinyMCE

  1. Download source: zip format.
  2. Install plugins (asciimath,asciisvg) under lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.5.8/plugins/ (or any other tinymce version)
  3. Navigate to “Home / ► Site administration / ► Appearance / ► Additional HTML”(additionalhtmlhead) and add the following code: <script type=”text/javascript” src=”/lib/editor/tinymce/tiny_mce/3.5.8/plugins/asciimath/js/ASCIIMathMLwFallback.js”></script>  <script type=”text/javascript”> var AMTcgiloc = “http://www.imathas.com/cgi-bin/mimetex.cgi”;    //change me </script>
  4. Edit “lib/editor/tinymce/lib.php” and add the relevant “plugins: ‘xhtmlxtras,template,pagebreak,asciimath,asciisvg‘,”
  5. Add the plugin’s button to the TinyMCE toolbar on “Home / ► Site administration / ► Plugins / ► Text editors / ► TinyMCE HTML editor / ► General settings” (editor_tinymce | customtoolbar) : “,asciimath,asciimathcharmap,asciisvg

You Are ready to go 🙂

 

יונ 21

How to add Google Webfonts to Moodle text editor TinyMCE

Google has made it easy to use great looking fonts on websites, providing over 600 cross-browser fonts to date, for free. In this short post, you will learn how to add Google fonts to the default Moodle HTML editor, TinyMCE.

פורסם ב-How to add Google Webfonts to Moodle text editor (TinyMCE) | I Teach With Moodle | Sharing good practice using Moodle in and out of the classroom.

יונ 01

תוסף הקלטת מולטימדיה (סרטונים, קול ותמונות) – The Youtube Anywhere Plugin

תוסף לעורך המובנה TinyMCE של מוודל הזמין בכל מקום Ultra-מגניב TinyMCE YouTube. מאפשר לכם להקליט וידאו עם מצלמת רשת מתוך העורך ה-HTML TinyMCE, ולהעלות את הווידאו באופן ישיר ל-YouTube. תודה רבות לג’סטין האנט, יוסף תיבו וקהילת תורמים של Moodle!

Today’s post is on the ultra-cool tinyMCE Youtube Anywhere plugin. It allows you record a webcam video from within the TinyMCE HTML editor, and upload the resulting video direct into YouTube. Many thanks to Justin Hunt, Joseph Thibault, this Moodlenews post that got the ball rolling and the Moodle (and non-Moodle) community of contributors!

היה ב-Moodle with a durian flavour. From Malaysia with love.: The Youtube Anywhere Plugin – thanks to Justin Hunt, Joseph Thibault and the Community!.

מאי 15

יום שני, מכון דוידסון. בין הייתר, הוספנו כפתור חדש לעורך TinyMCE במוודל 2.3 אשר מפעיל “מחולל תחביר ת

יום שני, מכון דוידסון. בין הייתר, הוספנו כפתור חדש לעורך TinyMCE במוודל 2.3 אשר מפעיל “מחולל תחביר תתי־שאלות Cloze“. מומלץ בחום!

על הדרך מצאנו באגים קטנים ברכיב. תיקון ניתן להוריד מפה.

לכל מי שיש לו מוודל 19, אני ממליץ להשתמש בקישור: http://pegasus1.weizmann.ac.il/moodle/question/cloze_generator/cloze_generator.html (ניתן להוריד את הקובץ/מחולל להעיל ולשמור אותו בשרת שלכם)