מרץ 06

Badges For Your Moodle | Gamification Badges for Moodle Learning Motivation!

MoodleBadges Free is a library of expertly designed gamification badges for use in your own learning management software. Better than digital chocolate, these badges represent awards, skills and achievements in a fun visual fashion!

ב-Badges For Your Moodle | Gamification Badges for Moodle Learning Motivation!.

מרץ 01

Moodle Plugins Directory: Ranking block

This block improves gamification into the moodle platform.

The ranking block works together with the moodle course completion. In the moodle course you configure the criterias to the end of the course. The ranking block monitors these activities and add points to the students based on accomplishing the activities.

ב-Moodle Plugins Directory: Ranking block.

פבר 01

GPS Course Format for Moodle: Conditional display based on geolocation | Moodle News

The new GPS Course Format from Ka:Media allows course creators to append geolocation information to their course resources and activities to restrict access based on the student’s location. Imagine the ability to hide materials until a student was in proximity to a specific place! Scavenger hunts, virtual tours of cities, geocaching challenges…I can think of a couple of cool ways to use this GPS format. With a responsive or Mobile theme this could be a really awesome and amazing way to bring interactivity to your blended classroom.

ב-GPS Course Format for Moodle: Conditional display based on geolocation | Moodle News.

יונ 25

כנס מיט”ל 2013 – סדנת Moodle

חלק ראשון (10:00-11:30):

  • MOOC במוודל (מצגת)
  • גלריה של מודלים פדגוגיים להוראה מתוקשבת (רותי סלומון)
  • מישחוק קורס להגברת המעורבות של הסטודנטים בתהליך הלמידה (מצגת)
  • ערכת עיצוב חדשנית Avalon (ניצן בר) בנוסף תצוגת ערכות עיצוב בתפיסת Responsive לתמיכה בניידים (מצגת)

חלק שני (12:00-13:30):

  • שילוב כלי WEB2 חיצוניים בMoodle – דגש על WordPress (מצגת)
  • ממשק מוודל ליישומים חיצוניים כדוגמת: Portfolio, Mahara, Google Docs, Evernot (מצגת)
  • סטודנטים ומרצים מקליטים מולטימדיה בMoodle – סרטונים, מוסיקה, וציור PoodLL (מצגת)

כנס מיט”ל 2013 – סדנת Moodle.