יונ 24

‫מפגש 6 – נגישות באינטרנט לאנשים עם מוגבלות, הלכה למעשה – אילנה בניש (נגישות ישראל) – HTML5 Open Academy – סדרת מפגשים – HTML5

ההרצאה תעסוק בנגישות לאינטרנט ע”פ התקן הישראלי להצגת תכנים נגישים באתרי אינטרנט המבוסס על הנחיות ה Wcag 2.0 של משרד ה W3C הבינלאומי. ההרצאה תציג את עיקרי התקן, דוגמאות לבעיות נגישות באתרי אינטרנט וטיפים להנגשת אתרים.

פורסם ב-‫מפגש 6 – נגישות באינטרנט לאנשים עם מוגבלות, הלכה למעשה – אילנה בניש (נגישות ישראל) – HTML5 Open Academy – סדרת מפגשים – HTML5.