יונ 25

כנס מיט”ל 2013 – סדנת Moodle

חלק ראשון (10:00-11:30):

  • MOOC במוודל (מצגת)
  • גלריה של מודלים פדגוגיים להוראה מתוקשבת (רותי סלומון)
  • מישחוק קורס להגברת המעורבות של הסטודנטים בתהליך הלמידה (מצגת)
  • ערכת עיצוב חדשנית Avalon (ניצן בר) בנוסף תצוגת ערכות עיצוב בתפיסת Responsive לתמיכה בניידים (מצגת)

חלק שני (12:00-13:30):

  • שילוב כלי WEB2 חיצוניים בMoodle – דגש על WordPress (מצגת)
  • ממשק מוודל ליישומים חיצוניים כדוגמת: Portfolio, Mahara, Google Docs, Evernot (מצגת)
  • סטודנטים ומרצים מקליטים מולטימדיה בMoodle – סרטונים, מוסיקה, וציור PoodLL (מצגת)

כנס מיט”ל 2013 – סדנת Moodle.

יונ 21

Review of the Bigbluebutton LTI integration with Moodle

פעילות “כלי חיצוני” (LTI), מאפשרת שיבוץ של שרות/כלי אינטרנטי חיצוני למערכת מוודל, בכל קורס על ידי פעולה פשוטה של הוספת פעילות על ידי המרצה. הפעם, פעילות מסוג מפגש מקוון (סינכרוני) על בסיס תשתית BIG BLUE BUTTON.

Bigbluebutton had released their beta with the LTI integration available

פורסם ב-Review of the Bigbluebutton LTI integration with Moodle | Some Random Thoughts.

יונ 05

LTI App Bounty 250$

בנוסף לקטלוג היישמים מבוססתי תקן #LTI אשר ניתן לשלב במערכת מוודל #Moodle ומערכת #LMS אחרות, יוצאים דמויות מפתח עולמיות, מובילי פדגוגיה תקשובית חדשנית, בפניה לציבור הרחב לשם פיתוח רעיון או כלי טכנולוגי פדגוגי חדש אותו אפשר יהיה להוסיף לקוטלוג הקיים – https://lti-examples.heroku.com/index.html ולשתף באופן ציבורי חופשי!

LTI™ App Bounty or, The Hunt For The Edtech Ecosystem

We’re always on the lookout for great new LTI apps, but right now we want to kick-start things by offering a cash bounty for those who can bring new LTI apps to the up-and-coming edtech ecosystem. Interested? Read on.

פורסם ב-LTI App Bounty.