סקירה רחבה של פתרונות למידה סנכרונית (כיתה וירטואלית) המתממשקים למערכת מוודל כתוספים

מתוך מפגש מקוון בכנס iMoot-2013 האחרון, סקירה רחבה של פתרונות למידה סנכרונית (כיתה וירטואלית) המתממשקים למערכת מוודל כתוספים אותם ניתן לשבץ בעמוד הראשי של הקורס כפעילויות.

Virtual Classrooms and Moodle | Some Random Thoughts.

Comments are closed.