יונ 21

Review of the Bigbluebutton LTI integration with Moodle

פעילות “כלי חיצוני” (LTI), מאפשרת שיבוץ של שרות/כלי אינטרנטי חיצוני למערכת מוודל, בכל קורס על ידי פעולה פשוטה של הוספת פעילות על ידי המרצה. הפעם, פעילות מסוג מפגש מקוון (סינכרוני) על בסיס תשתית BIG BLUE BUTTON.

Bigbluebutton had released their beta with the LTI integration available

פורסם ב-Review of the Bigbluebutton LTI integration with Moodle | Some Random Thoughts.

מאי 31

סקירה רחבה של פתרונות למידה סנכרונית (כיתה וירטואלית) המתממשקים למערכת מוודל כתוספים

מתוך מפגש מקוון בכנס iMoot-2013 האחרון, סקירה רחבה של פתרונות למידה סנכרונית (כיתה וירטואלית) המתממשקים למערכת מוודל כתוספים אותם ניתן לשבץ בעמוד הראשי של הקורס כפעילויות.

Virtual Classrooms and Moodle | Some Random Thoughts.