אוק 17

Monitoring moodle server with nagios

Nagios is a popular open source computer system and network monitoring software application. It watches hosts and services, alerting users when things go wrong and again when they get better. Nagios offers complete monitoring and alerting for servers, switches, applications, and services.There are plenty of ways you can monitor a server using nagios for example through ssh, nrpe or snmp. In this blog post I will be explaining monitoring parameters of an Ubuntu server running Moodle.

פורסם ב: Monitoring moodle server with nagios.

בנוסף, תוסף מקומי למוודל אשר מאפשר ניטור של תהליכים ושרותים פנימיים במופע מוודל כלשהו: https://github.com/pauln/local_nagios