אפר 27

google/edash-packager: MPEG-DASH packaging applications with Widevine DRM and Common Encryption support.

A media packaging SDK intended for C++ programmers writing MPEG-DASH packaging applications with Widevine DRM and Common Encryption support.

מקור: google/edash-packager: A media packaging SDK intended for C++ programmers writing MPEG-DASH packaging applications with Widevine DRM and Common Encryption support.

אפר 26

Learning analytics in higher education | Jisc

Every time a student interacts with their university – be that going to the library, logging into their virtual learning environment or submitting assessments online – they leave behind a digital footprint. Learning analytics is the process of using this data to improve learning and teaching. A review of UK and international practice.

מקור: Learning analytics in higher education | Jisc

מרץ 07

How To Create a High Availability Setup with Corosync, Pacemaker, and Floating IPs on Ubuntu 14.04 | DigitalOcean

This tutorial will demonstrate how you can use Corosync and Pacemaker with a Floating IP to create a high availability (HA) server infrastructure on DigitalOcean. Corosync is an open source program that provides cluster membership and messaging capabi

מקור: How To Create a High Availability Setup with Corosync, Pacemaker, and Floating IPs on Ubuntu 14.04 | DigitalOcean

מרץ 07

Best Free Monitoring System For Linux

In this article, we will introduce a list of free and open source monitoring system that is helping you to monitor system resources such as CPU load, the RAM memory usage, network traffic statistics or memory consumption. In this article I’ve listed top 7 web based Linux monitoring tools which can cover almost all aspects of sysadmin’s monitoring tasks. Nagios Nagios monitoring tools This is one of the most popular web based Linux monitoring systems nowadays, actually it’s industry standard for IT infrastructure monitoring. Nagios is licensed under GNU General Public License which gives you permission to copy, broadcast and/or change it under certain conditions obviously. Nagios features: Monitoring of network services (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, etc.) Monitoring of host resources (processor load, disk usage, etc.) A simple plugin design that allows users to easily develop their own service checks Parallelized service checks Ability to define network host hierarchy using “parent”

מקור: Best Free Monitoring System For Linux

מרץ 04

 Moodle Introduction to Development

If you are interested in Moodle development, but do not have a background in development, experience with php, and experience in development environments, then this MoodleBites Introduction to Development is for you !  It will give you a gentle introduction to Moodle development, and provide a good grounding should you wish to progress to the full MoodleBites for Developers course at a later time.

Because this course is quite specialist, it runs just twice each year (numbers are limited, so please register in plenty of time):

  • 1st April
  • 1st October

This course is 8 weeks in duration, asynchronous, and completely online. Each week contains approximately 2-4 hours work, although this varies depending on your experience with Moodle and development in general, and how much extension work you wish to complete smile

מקור: HRDNZ MoodleBites: MoodleBites Introduction to Development

ינו 26

פרוייקט הסילבוסים הפתוח. | הוראה מקוונת

מיזם מעניין שניתן ללמוד ממנו הרבה דברים – מיזם הסילבוסים הפתוח. נאספו למעלה ממיליון סילבוסים מרוב האוניבסיטאות בעולם. הדבר היפה בסיפור זה מנוע החיפוש שלהם שמספק תובנות רבות.: http://explorer.opensyllabusproject.org/ ברגע שאנחנו בוחרים במנוע החיפו

מקור: פרוייקט הסילבוסים הפתוח. | הוראה מקוונת